mijn werkwijze

Ik werk volgens het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau waar ik mee samen werk. Dit pedagogisch beleidsplan is ook beschikbaar voor ouders.

Oonderstaande punten vind ik belangrijk:

  • Een kind hoort zich prettig en veilig te voelen zodat hij/zij met plezier naar de opvang komt.
  • Er is een duidelijke dagindeling zodat kinderen een structuur hebben waarin rust en regelmaat is ingebouwd.
  • Ieder kind mag zich ontwikkelen in zijn/haar eigen tempo. Waar mogelijk stimuleer ik de zelfredzaamheid van kinderen.
  • Ik draag zorg voor een goede veiligheid, hygiëne en verzorging van de kinderen.
  • Er wordt een goede leefstijl geboden met gezonde tussendoortjes. Hierbij let ik erop dat de meeste producten zo natuurlijk mogelijk zijn. Ik bied voor de beginnende eters de hapjes aan zoals ouders dit wensen ( potjes/prakjes of de rapley methode)
  • Kinderen zijn vrij in het ontdekken en leren van verschillende soorten spelmateriaal. Ieder kind leert in zijn of haar eigen tempo en binnen de eigen interesses/mogelijkheden.
  • Er is ruimte voor de creatieve ontwikkeling door middel van dans, muziek, knutselen etc. knutselwerkjes mogen mee naar huis genomen worden.
  • Kinderen kunnen van elkaar leren, samen delen en hebben respect voor elkaar. Waar nodig ondersteun / begeleid ik de kinderen hierbij.
  • Er is voldoende ruimte voor communicatie met de ouders. Hiernaast zal ik ook (indien gewenst) in een schriftje schrijven zodat ouders op de hoogte zijn wat het kind zoal heeft gedaan. Ik sta voor een open en eerlijke communicatie.